10 października 2017

REKRUTACJA

Informujemy, iż REKRUTACJA do udziału w projekcie „Podkarpacka kuźnia zawodu” będzie prowadzona w trakcie trzech naborów do projektu:

Etap I: marzec 2018 r.
Etap II: maj 2018 r.
Etap III: lipiec 2018 r.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 208 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
  • lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja

Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną w zakładce DO POBRANIA dokumentacją projekt.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast