6 marca 2018

KONTAKT

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Biura projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pok. 208

Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl

Grzegorz Marek – Asystent projektu
tel. 533 399 366
g.marek@tarr.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.podkarpackakuznia.eu

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast