4 października 2017

FORMY WSPARCIA

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe – prawo jazdy  C, C+E, D wraz z kwalifikacją wstępną/przyspieszoną na przewóz osób/mienia.
 2. Kursy zawodowe:
 • Kierowca – operator wózków podnośnikowych kat. II WJO 35h – egzamin przed Komisja UDT w Rzeszowie,
 • Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego II S 35h – egzamin przed Komisja UDT
  w Rzeszowie,
 • Spawacz (różne metody) MAG, MIG, TIG, acetylenowo – tlenowe – egzamin przed Komisją TUV,
 • Operator wózków jezdniowych kat. I WJO – egzamin przed Komisją UDT w Rzeszowie,
 • Operator podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojeździe kat. I P 35h – egzamin przed Komisją UDT w Rzeszowie,
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych kat ID 35h – egzamin przed Komisją UDT
  w Rzeszowie,
 • Obsługa żurawi stacjonarnych II Ż 35h – egzamin przed Komisją UDT w Rzeszowie,
 • Elektryk – szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – 8h z egz. przed komisją URE. Możliwe do uzyskania uprawnienia SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: Gr. 1 elektryczna, Gr. 2 cieplna i Gr. 3 gazowa.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zamieszkiwanie (w rozumieniu KC) na terenie powiatów: kolbuszowskiego mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego lub m. Tarnobrzeg.
 • Praca na terenie powiatów: kolbuszowskiego mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego lub m. Tarnobrzeg.
 • Status osoby niepracującej tj. osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo.

w tym: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne.

 

Planowane są trzy nabory kandydatów do projektu:
I – marzec 2018
II – maj 2018
III – lipiec 2018

Kandydat/Kandydatka po zakwalifikowaniu się do Projektu, który/a uzyska status Uczestnika Projektu będzie zobowiązany/ a do wniesienia wkładu finansowego w wysokości 900,00 zł z możliwością ewentualnego rozłożenia na raty  dotyczy tylko kursów na prawo jazdy kat. C, C+E, D.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 682 562,50 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 580 178,12 zł

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast