Informacja

Informujemy, że w dniu 29.03.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się  kurs Kierowca – operator wózków podnośnikowych kat.II dla Uczestników/czek projektu. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram kursu. Harmonogram szkolenia – wózki II WJO – VII tura

Informacja

Informujemy, że w dniu 22.03.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się  kurs Kierowca – operator wózków podnośnikowych kat.II dla Uczestników/czek projektu. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram kursu.   Harmonogram szkolenia – wózki II WJO – VI tura

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU”

Lista rankingowa Mężczyzn zakwalifkowanych do udziału w projekcie Lista rezerwowa mężczyzn do udziału w projekcie Dodatkowo informujemy, że w przypadku rezygnacji lub negatywnego wyniku badań lekarskich osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Kandydaci/Kandydatki, którzy/-e zostali/-ły zakwalifikowani/-e do udziału w projekcie, zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji Read more about WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU”[…]

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że rekrutacja uzupełniająca do projektu „Podkarpacka kuźnia zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dniu 11 marca 2019 roku zostaje zakończona. W związku z Read more about REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ”[…]

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ” 11 marzec – 15 marzec 2019

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że rekrutacja uzupełniająca do projektu „Podkarpacka kuźnia zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 rozpocznie się w dniu 11 marca 2019 roku. UWAGA: W Read more about REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ” 11 marzec – 15 marzec 2019[…]

Informacja

Informujemy, że w dniu 15.02.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się  kurs spawania metodą TIG dla Uczestników/czek projektu. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram kursu. Harmonogram szkolenia TIG – II tura

Informacja

Informujemy, że w dniu 12.01.2019 r. o godz. 8:00 rozpocznie się  kurs Kierowca – operator wózków podnośnikowych kat.II dla Uczestników/czek projektu. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram kursu. Harmonogram szkolenia – wózki II WJO – V tura

Prawo jazdy kat. „C „

Informujemy, że w dniu 22.11.2018 r. rozpocznie się kolejny kurs na prawo jazdy kat. C (część teoretyczna) dla Uczestników/czek projektu poniżej21 r.ż. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram kursu. HARMONOGRAM 3 PJ C`

WYNIKI III EDYCJI REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU”

Lista Kobiet odrzuconych formalnie – kursy zawodowe Lista Mężczyzn odrzuconych formalnie – kursy zawodowe Lista rankingowa Kobiet zakwalifikowanych do projektu – kursy zawodowe Lista rezerwowa Mężczyzn do projektu – kursy zawodowe Lista rankingowa Mężczyzn zakwalifikowanych do projektu – kursy zawodowe Dodatkowo informujemy, że w przypadku rezygnacji lub negatywnego wyniku badań lekarskich osoby zakwalifikowanej do udziału Read more about WYNIKI III EDYCJI REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU”[…]

KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ” 10wrzesień – 21 wrzesień 2018

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że kolejna rekrutacja do projektu „Podkarpacka kuźnia zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 rozpocznie się w dniu 10 września 2018 roku. W ramach Read more about KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ” 10wrzesień – 21 wrzesień 2018[…]

Prawo jazdy kat. „C”

Informujemy, że w dniu 22.08.2018 r. rozpocznie się kolejny kurs na prawo jazdy kat. C (część teoretyczna) dla Uczestników/czek projektu powyżej 21 r.ż. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram kursu. HARMONOGRAM PJ C-2

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast