Informacja

Informujemy, że w dniu 29.03.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się  kurs Kierowca – operator wózków podnośnikowych kat.II dla Uczestników/czek projektu. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram kursu. Harmonogram szkolenia – wózki II WJO – VII tura

Informacja

Informujemy, że w dniu 22.03.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się  kurs Kierowca – operator wózków podnośnikowych kat.II dla Uczestników/czek projektu. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram kursu.   Harmonogram szkolenia – wózki II WJO – VI tura

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU”

Lista rankingowa Mężczyzn zakwalifkowanych do udziału w projekcie Lista rezerwowa mężczyzn do udziału w projekcie Dodatkowo informujemy, że w przypadku rezygnacji lub negatywnego wyniku badań lekarskich osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Kandydaci/Kandydatki, którzy/-e zostali/-ły zakwalifikowani/-e do udziału w projekcie, zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji Read more about WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU”[…]

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że rekrutacja uzupełniająca do projektu „Podkarpacka kuźnia zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dniu 11 marca 2019 roku zostaje zakończona. W związku z Read more about REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ”[…]

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ” 11 marzec – 15 marzec 2019

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że rekrutacja uzupełniająca do projektu „Podkarpacka kuźnia zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 rozpocznie się w dniu 11 marca 2019 roku. UWAGA: W Read more about REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ” 11 marzec – 15 marzec 2019[…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast