WYNIKI III EDYCJI REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU”

Lista Kobiet odrzuconych formalnie – kursy zawodowe Lista Mężczyzn odrzuconych formalnie – kursy zawodowe Lista rankingowa Kobiet zakwalifikowanych do projektu – kursy zawodowe Lista rezerwowa Mężczyzn do projektu – kursy zawodowe Lista rankingowa Mężczyzn zakwalifikowanych do projektu – kursy zawodowe Dodatkowo informujemy, że w przypadku rezygnacji lub negatywnego wyniku badań lekarskich osoby zakwalifikowanej do udziału Read more about WYNIKI III EDYCJI REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU”[…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast