Ogłoszenie o wydłużeniu terminu rekrutacji

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu pn. „Podkarpacka kuźnia zawodu”. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 6 lipca 2018 roku. Wydłużenie rekrutacji podyktowane jest niewielką liczbą Kandydatów/Kandydatek na kursy zawodowe. Do projektu zapraszamy szczególnie: Kobiety, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne.

Badania lekarskie

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że osoby  skierowane na badania lekarskie w celu wykluczenia przeciwwskazań do odbycia Kwalifikacyjnych kursów zawodowych – prawo jazdy C, C+E lub D wraz z kwalifikacją wstępną/przyspieszoną na przewóz osób/mienia są zobowiązane do dostarczenia wyniku niniejszych badań do dnia 26.06.2018 r.

KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU” 18 czerwiec – 29 czerwiec 2018 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji do projektu „Podkarpacka Kuźnia Zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu oferujemy: Kwalifikacyjne kursy zawodowe– prawo jazdy C, Read more about KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU” 18 czerwiec – 29 czerwiec 2018 r.[…]

Zmiany w Regulaminie

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczone zostały zaktualizowane nowe obowiązujące wzory poniższych dokumentów: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Podkarpacka Kuźnia Zawodu oraz Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby Read more about Zmiany w Regulaminie[…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast