Go to Aktualności

Aktualności

Aktualności – PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU

Go to FORMY WSPARCIA

FORMY WSPARCIA

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KURSY ZAWODOWE

Go to O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. z dniem 1 marca 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU”

CEL PROJEKTU - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 40 kobiet i 110 mężczyzn w wieku 18+ (pozostających bez pracy, jak i pracujących), zamieszkałych lub pracujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzega, którzy z własnej inicjatywy z przyczyn osobistych, społecznych czy zawodowych pragną podnieść własne kwalifikacje zawodowe do 30 czerwca 2019 roku.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 98 osób dorosłych (26K, 72M) zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego lub m. Tarnobrzeg do końca 30.06.2019 r. Zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem, podniesieniem kwalifikacji zawodowych, jak również pragnących być konkurencyjnym na rynku pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 614 302,50 zł

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast